Een onbeschrijflijk enthousiasme dat de vergaderzaal in vlam zette, een gejuich dat als een stormzee opgolfde en langs de wanden rolde als ziedende schuimgolven van geestdrift, die over je heen daverde als een ontzetting, die je in trilling zette, als een electrische stroom, die je dol maakte, die je mee deed brullen, dat was de dronken vreugde bij de geboorte van de “Unitas Studiosorum”, de nieuwe studentenvereniging, die alle studenten, geen enkele uitgezonderd, omvatten wil.

Zo werd Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina op 21 november 1911 opgericht door driehonderd studenten. Zij vonden elkaar in de Unitasgedachte: een vereniging gebaseerd op gelijkwaardigheid, lage kosten en toegankelijk voor iedereen.

Deze gedachte had haar kiem in de oprichting van debatingclub Forsete Wara in 1879 en zocht in de jaren daarna haar weg door de Utrechtse studentenwereld om uiteindelijk in Unitas S.R. een duurzame vorm te vinden.

100 jaar. De geschiedenis van de Unitasgedachte vertelt het verhaal achter het ideaal: van Forsete Wara, de turbulente ontstaansgeschiedenis van Unitas S.R. en het verenigingsleven door de jaren heen.

Dit standaardwerk is tijdens het lustrumjaar in een eenmalige rijk geïllustreerde jubileumeditie in beperkte oplage verkrijgbaar. Een must voor eenieder die meer wil weten over het Utrechtse studentenleven in de 19de en 20ste eeuw en over Unitas S.R. in het bijzonder.

een genot om door te bladeren. Na afloop kan je niet anders dan verzuchten: O alte Burschenherrlichkeit, wohin bist du verschwunden...
— Jurjen Slump, journalist, jaar van aankomst 1997

Bestel nu deze eenmalige jubileumuitgave en verzeker je van jouw exemplaar!